Ervaren (Digital) Content Marketeer Expert

in Kortrijk

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vertegenwoordigt meer dan 18.000 ondernemingen, goed voor meer dan 65% procent van de private werkgelegenheid in Vlaanderen en Brussel.

18.000 ondernemingen, dat zijn 18.000 verhalen van mensen die gepassioneerd bezig zijn met hun zaak en die zorgen voor de toegevoegde waarde in Vlaanderen. Bij Voka sta je tussen die 18.000 leden, je helpt hen door ze voortdurend te informeren over politieke, sociale en economische ontwikkelingen. Je vertaalt de mening en de bekommernissen van de Voka-leden naar de publieke opinie, en je draagt de passie van het ondernemerschap mee naar buiten.

 

https://www.voka.be

JOUW FUNCTIE

In 2025 moet West-Vlaanderen de regio zijn met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa. Dat is de ambitie van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Voka West-Vlaanderen verbindt ondernemers, ondernemingen en hun medewerkers in het meest invloedrijke, innovatieve en internationale netwerk. Zij laat hen samen excelleren door een groeipad op maat uit te tekenen en draagt zo bij tot de welvaart en het welzijn in de regio. Dat is haar engagement.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vertegenwoordigt meer dan 3.200 West-Vlaamse bedrijven, goed voor 68% van de private werkgelegenheid in deze provincie. Bij Voka West-Vlaanderen werken een 50-tal medewerkers.

In het kader van de verdere professionalisering van onze activiteiten wenst Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen zich te versterken met een Ervaren (Digital) Content Marketeer Expertarbeidsmarkt:

 • Je komt terecht in een vooruitstrevende en dynamische omgeving waar je een blik werpt op de toekomst en ons dagelijks mag inspireren. Jij bent verantwoordelijk voor het beheren, creëren en verspreiden van content over onze marketing- en communicatiekanalen en helpt zo het merk en bereik van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen verder uit te bouwen. Je steunt hierbij op jouw sterke communicatieskills, ervaring met zowel online als offline communicatie en uiteraard de hulp van jouw collega’s. Met jouw frisse ideeën en sterke content maak jij een succes van elke boodschap/campagne en help je mee Voka West-Vlaanderen op de kaart te zetten als thought leader en one-stop-touchpoint voor ondernemingen, ondernemers, ondernemende medewerkers en beleidsmakers.

 • Jij bent gepassioneerd door content, ‘getting the message across’ is jouw lijfspreuk!

 • Met jouw vlotte pen en kritische blik op grafische content (beeld, video) kan je als geen ander een boodschap wervend overbrengen.

 • Je voelt je als een vis in het water in een breed spectrum van doelgroepen (ondernemers, managers, beleidsmakers,…) en marketing- en communicatiekanalen, zowel online als offline.

 • Jouw kritische geest, kennis en ervaring vertaal je vlotjes in een contentmarketingplan waarbij jij zowel de bezieler, trekker, uitvoerder als bewaker bent.

 • Je bent en blijft op de hoogte van alles wat er in jouw expertiseveld beweegt en zet dit om naar concrete acties samen met jouw collega’s.

 • Je brieft en challenget jouw collega’s en onze externe partners om tot een topresultaat te komen.

 • Scherpe deadlines schrikken jou niet af. Je gaat er altijd 100% voor.

 • Je bewaakt hierbij jouw eigen planning en betrekt jouw collega’s waar nodig.

 • Je bent een echte teamspeler en denkt hierbij niet enkel aan je eigen afdeling, maar houdt ook rekening met de belangen van alle andere (relatiebeheer, opleidingen, HR, …).

 • Vanuit jouw positie hou je de vinger aan de pols omtrent wat er leeft bij onze leden, interne en externe stakeholders.

 • Met jouw gepassioneerde en kritische mindset daag je ons continu uit m.b.t. onze content, kanalen, doelgroepen en MarCom-aanpak.

 • Aan de hand van analyses – dewelke je zelf uitvoert – stuur je de content, targeting en aanpak bij en verrijk je ons met jouw inzichten die je vertaalt in concrete ‘next steps’.

 • Je rapporteert jouw resultaten en bevindingen aan de directie.

 • Last but not least, deel je jouw kennis en ervaring met jouw collega’s en maak je zo van iedereen een sterke communicator. 

JOUW PROFIEL

 • Je bent in staat een bedrijfs- en marketingstrategie te vertalen in een wervende contentstrategie en deze ook in de praktijk uit te rollen.

 • Min. 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur in een B2B-context. Ervaring binnen een ledenorganisatie is een mooie extra!

 • Sterke communicatieskills – zowel geschreven als mondeling zijn – een absolute must.

 • Je bent creatief en kritisch ingesteld.

 • Vertrouwd met en praktische kennis van

  o   SEO,

  o   social media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok …),

  o   e-mail, inbound- en contentmarketing,

  o   CMS / website content management,

  o   community management,

  o   PR,

  o   Print- en mediaplanning

 • Je vindt vlot je weg in zowel organische als betalende kanalen om content te verspreiden en te bouwen aan engagement van onze doelgroepen.

 • Sterke organisatorische skills, zowel voor jouw eigen agenda als coördinerend bij de projecten die jij trekt.

 • Bij voorkeur ben je vertrouwd met het West-Vlaamse ondernemersweefsel.

 • Kennis van grafische beeldbewerking en opmaak is een plus.

 • Je bent niet gewoon een uitvoerder maar helpt onze communicatie naar een volgend niveau te brengen, wij verwachten proactieve input van jou mbt hoe en waar wij aanwezig moeten zijn om onze doelgroep en stakeholders te bereiken.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

 • Door inspirerende contacten en interessante opleidingen geven we jou de kans om te blijven groeien.

 • We bieden jou flexibele werktijden en hebben aandacht voor de combinatie werk-privé.

 • Je komt terecht in een dynamische en motiverende werkomgeving waar inzet wordt beloond. Uiteraard staat daar een marktconform verloningspakket (met een ruim pakket aan extralegale voordelen) tegenover in lijn met je ervaring en je toegevoegde waarde.

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is een uitbreiding van de algemene privacyverklaring (https://www.voka.be/privacy) en is enkel bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Voka Shared Services cvba, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, afgekort Voka, de verschillende Voka-Kamers van Koophandel en Voka Metropolitan (hierna “Voka”) de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures.


Deze privacy verklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op https://www.voka.be/privacy om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.


De doeleinden van het verzamelen en verwerken


De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, worden door Voka onder meer verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Voka. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bij Voka bestaan uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking, voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten.


Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen de gegevens van de sollicitant binnen Voka worden doorgegeven of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om algemene informatie te versturen aan de sollicitant.


Als een sollicitant wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en introductie van sollicitant binnen Voka.


Welke gegevens worden verwerkt?


Voka verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum van de sollicitant en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn, de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.
Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een geschiktheidstest. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op het geschiktheidsonderzoek.


Het bewaren van gegevens


Voka bewaart de gegevens van sollicitanten uiterlijk 1 jaar na het afronden van de werving- en selectieprocedure.


De rechten van de sollicitant


Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.


Contact en vragen


Een sollicitant die aanwijzingen van misbruik of een klacht heeft over de verwerking van respectievelijke persoonsgegevens kan altijd contact opnemen met de data protection officer van Voka via privacy@voka.be.


Een sollicitant heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


 

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier